< Etapes

Educació Secundària Obligatòria

L'etapa d'Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics i s'organitza en diferents àmbits i matèries. A quart curs, a més, l'escola posa especial atenció en l'orientació acadèmica posterior (Batxillerat, estudis professionals...)