< Escola

Ideari

ideari

El nostre ideari es fonamenta en l’ésser humà i els seus valors; uns valors que són universals i constitueixen la riquesa més gran que té l’home; valors que afloren tot just en néixer i es consoliden durant la seva vida: l’estimació, la responsabilitat, el respecte i la tolerància.

L’Escola Betlem constitueix una petita comunitat humana on tant el nadó, el nen o l’adolescent tenen l’oportunitat de realitzar-se com a membre de la societat tot prenent exemple dels seus educadors i companys.

A la nostra escola treballem per a una educació global de la personalitat de l’alumne i, per aconseguir-ho, oferim una formació humana i acadèmica. La nostra educació integral es fonamenta en l’educació en totes les dimensions de la persona: emocional, moral, social, intel·lectual, motriu i artística.

Han passat cinquanta anys i ens omple de satisfacció comprovar que el nostre ideari reflecteix la il·lusió, l’estimació, la modernitat, la voluntat i el treball que ens va empènyer i donar coratge per dur a terme una tasca tan privilegiada i responsable com la nostra.