< Etapes

Educació infantil

L'Escola Infantil educa per desenvolupar tot el potencial de cada nen, per aprendre a aprendre, per desenvolupar els vincles d'afecte amb l'entorn, per donar seguretat i per aconseguir crear nenes i nens feliços.