< Etapes

Educació maternal

L'Escola d'Educació Maternal Betlem entén l'etapa dels 0 als 3 anys com l'etapa més important en el desenvolupament global d'una persona a nivell cognitiu, neurològic, físic i social.