< Escola

Visió

Eduquem en el respecte i l’esforç juntament amb les famílies perquè els nostres alumnes esdevinguin persones íntegres, autònomes, intel·lectualment curioses, creatives, entusiasmades amb els aprenentatges, socialment compromeses i amb sensibilitat pel planeta Terra.

Visió

Els trets que defineixen la nostra filosofia educativa:

  • L’estructura familiar de la nostra escola afavoreix el seguiment individual, millora el grau de coneixement i permet triar les actuacions més adients per a cada alumne. Aquesta estructura familiar ofereix també un ambient estable que genera confiança.
  • Estimem als nostres alumnes. L’afecte i l’estimació obren oportunitats de vincles, de relació, de comunicació i aprenentatges.
  • Respectem l’alumne com a únic dins la diversitat de l’aula i vehiculem els aprenentatges respectant el seu grau de desenvolupament maduratiu.
  • Treballem amb il·lusió en un entorn privilegiat que afavoreix el procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • Donem valor a l’esforç. L’esforç i el treball del dia a dia són l’eina més efectiva en tots els nostres àmbits educatius.
  • Utilitzem metodologies adequades a les necessitats educatives de l’alumnat del segle XXI.
  • El respecte i la complicitat amb les famílies ens permet acompanyar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge.
  • Valorem el nostre equip docent com l’actiu més important en la consecució del nostre projecte educatiu. El nostre equip de mestres és competent, empàtic, exigent, treballador, professional i actiu.